Referanser

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Renate Skaue Jørgensen ble valgt til å lede en heldags workshop innen arbeidsglede og medarbeiderskap på fagdag for vår avdeling. Hun greide med en god porsjon humor å skape et voldsomt engasjement, og la frem budskapet på en slik måte at jeg tror alle og enhver i rommet kunne kjenne seg igjen i noe av sin egen adferd. Hun ga oss motivasjon og praktiske tips til å jobbe videre med teamet i avdelingen. Tilbakemeldinger fra deltakerne var blant annet:

«Det er viktig med en påminnelse om medarbeiderskap – Veldig fin dag og veldig flink foredragsholder. Hun snakker ut fra seg selv, noe som gjør henne troverdig».

«Veldig fin dag. Hun er dyktig og veldig flink til å få med seg og engasjere alle».

«Dyktig – Klar og tydelig. Bygger foredraget opp rundt egne erfaringer heller enn å trekke frem tunge teoretiske utredninger. Bra variasjon mellom teori og gruppearbeid».

Gro Sundstrøm
Seksjonsleder, Personal og organisasjon

YS STAT

Renate ga YS Stats lederkonferanse en solid dose med arbeidsglede og medarbeiderskap. Et foredrag fullt av egne erfaringer og faglig forankring, fremført på en levende og entusiastisk måte. Varmeste anbefalinger er herved gitt!

Pål N. Arnesen
Leder YS Stat

NAV

Vi er en saksbehandlerenhet i NAV med om lag 100 ansatte spredt på tre lokasjoner. Vi har brukt Renate S. Jørgensen og hennes foredrag om medarbeiderskap i forbindelse med et internt prosjekt. Hun har hatt samlinger med alle avdelingene og vi har veldig gode erfaringer med henne. Hun er tydelig, ydmyk, lyttende og byr på seg selv. Hun er alltid veldig godt forberedt og hun er også veldig flink til å justere opplegget underveis dersom det er behov for det. Våre ansatte har selv uttrykt blant annet; « dette noe av det beste foredraget jeg har hørt» og «dette ga meg virkelig noe å tenke på».
Hun har bidratt til at vi alle har blitt mer bevisst vår egen adferd og dens betydning for arbeidsmiljø og læring i organisasjonen. Vi kan gi henne våre beste anbefalinger.

Lis Østerbø
Avdelingsdirektør

UiT Norges arktiske universitet

Renate formidler på en nær og behagelig måte, hun byr på seg selv og er jordnær. Hun fletter teori om medarbeiderskap / lederskap, egne erfaringer og eksempler fint sammen. Det er veldig lett å kjenne seg igjen i det hun snakker om, og jeg fikk flere «aha- opplevelser» underveis. Hun greide å trykke på de knappene som både fikk følelser i sving og latteren til å trille. Etter foredraget satt jeg igjen med følelsen av at jeg kan få til det jeg selv vil! Kan anbefale Renate på det varmeste!

Gunhild Årnes Guttvik
Personalrådgiver/Nestleder

Norges arktiske studentsamskipnad

Renate har holdt innlegg om Arbeidsglede for våre ledere og verneombud på HMS dagen i 2015. Hun viste stort engasjement og delte av sin kunnskap til oss. Det var balanse i praktiske oppgaver og foredragsform. Jeg opplevde at hun var tett på og «brant» for temaet. Vi kan varmt anbefale henne til andre!

Randi Danielsen
Leder fellestjenester

Randstad

Jeg har hørt foredrag fra Renate S. Jørgensen ved flere anledninger; eksempelvis små nettverkssamlinger, kundearrangement Skauro, lunsjseminarer for Næringsforeningen. Hun behersker vel så godt å snakke med forsamlinger for 2 eller for 100 personer. Renate er en person med umiddelbar appell, som vekker tillit. Dette fordi hun er 100% ærlig og tilstede i sin fremførelse; det du ser er hva du får. Hun deler sine personlige erfaringer og har tilstrekkelig med kunnskap og kompetanse innen temaene hun foreleser. Jeg kan trygt anbefale Renate til alle virksomheter som ønsker seg foredrag om arbeidsglede og medarbeiderskap.

Kristin Lindberg
Sales Manager Recruitment

Senter for IKT i utdanningen

Renate er en meget dyktig og behagelig foredragsholder. Jeg har hatt gleden av å delta på opplæring i metodikken hun benytter noe jeg har hatt god nytte av i mitt lederskap/medarbeiderskap. I tillegg har jeg benyttet meg av hennes kompetanse på min arbeidsplass. Hun er engasjert, jordnær, kunnskapsrik og nysgjerrig på de hun jobber sammen med. Jeg blir alltid i godt humør av å jobbe sammen med henne og ikke minst gir hun meg troen på at dette er noe jeg kan klare å få til. Jeg anbefaler Renate på det aller varmeste! Så bare prøv – tviler på du vil angre.

Anne Høydal
HR- og administrasjonssjef

Tromsø Brann og redning

God formidlingsevne basert på solid kunnskap, fremført på en personlig og varm måte gjør dette foredraget til en tankevekker for oss alle. Vi kjenner oss igjen i det hun formidler, og blir både inspirert og motivert til å selv gjøre enkle grep for å bli en bedre bidragsyter i eget arbeidsmiljø. Vi har brukt Renate ved flere anledninger både internt i egen organisasjon, og som foredragsholder på større konferanser. Evalueringer vi har gjort taler sitt tydelige språk: «Hun traff samtlige deltakere på hjemmebane». Vi gir Renate våre beste anbefalinger.

Gry Heggås Jensen
Kontorsjef

Norwegian Centre for E-health Research

Renate fra Skauro rammet inn en hel dags workshop om medarbeiderskap, verdier og visjon for oss i dag. Det var veldig profesjonelt fra begynnelse til slutt. Hun deler av seg selv, er tydelig, seriøs og morsom. Jeg anbefaler Renate til alle organisasjoner som vil gi den interne kulturen en boost.

Randi Laukli
Communications manager

Nordnorsk Kunstmuseum

Skauro v/Renate Skaue Jørgensen ble hyret inn til heldags fagdag i Nordnorsk Kunstmuseum med tema medarbeiderskap. Formøte med spissing og konkretisering av tematikk var nyttig og la et godt grunnlag for en «treffsikker» fagdag. Innledningen på selve fagdagen opplevdes gjennomarbeidet, relevant og konkret og godt fundert i forskning og fagmiljøer. Eksemplene som ble brukt var også godt forankret i teorien, og samtidig nære nok til å gi humrende gjenkjennelse. Gruppeoppgavene vi jobbet med traff kollegiet godt og de opplevdes direkte anvendelige i vår organisasjonshverdag. Det var hele veien oppfordret til innspill og aktiv deltakelse, noe vi anser som essensielt for å skape eierskap til prosessene vi jobber med i organisasjonen. Vi hadde en rask refleksjonsrunde etter fagdagen, og konklusjonen fra kollegiet var at både Renate som foredragsholder/fasilitator og tematikk var både spennende, konkret, artig å jobbe med og relevant – og dagen ga en veldig positiv boost. Vi bruker gjerne Renate igjen.

Cathrine Steene
Økonomi og HR

Clarion Hotel The Egde

Troverdig formidlingsform og veldig «spot on» på presentasjonen rundt medarbeiderskap. Lederprogrammer finnes i fleng. Det er mange som ikke er, eller ønsker å være ledere. Derfor er det er utrolig kjekt å få noen gode tips og råd på hvordan man kan bli en bedre medarbeider. Tror bedrifter kan få vel så stor effekt av å satse denne type kursing for ansatte kombinert med lederutvikling. Jeg deltar gjerne på flere og lengre foredrag/kurs av Renate omhandlende medarbeiderskap.

Vidar Torheim Isaksen

Meetings AS

Meetings har hatt 2 intern-kurs med Renate om medarbeiderskap, samspill og arbeidsglede. Vi opplevde Renate som særdeles engasjert og hun var/er opptatt av at vi skal lykkes i å nå våre mål. Hun og hjalp oss å komme frem til akkurat de grepene vi trengte å ta for å forstå hverandre bedre, øke arbeidsgleden og dermed også effektiviteten. Renates budskap om medarbeiderskap treffer alle – uansett bransje. Hun gjorde det enkelt for alle å forstå viktigheten av godt samspill og ga oss konkrete «verktøy» på veien.

Anne-Mari Hernes
Leder & Partner

Delta

Delta har nettopp hatt gleden av å ha Renate på et 2 timers kurs om arbeidsglede og medarbeidskap. Hun formidler stoffet på en flott og engasjerende måte. Tilbakemeldingene fra våre deltagere var kun positiv. «Beste kurset på lenge», » Nå har jeg lyst til å dra på jobb», «Gav meg noe å tenkte på». Kan anbefale Renate på det sterkeste.

Andreas Vindal
Organisasjonskonsulent