Medarbeiderskap og arbeidsgledeForedrag - Kurs - Workshops

Renate Skaue Jørgensen

Ta bevisste valg som fremmer arbeidsgleden!

Hvem er du på din arbeidsplass?

Hva gjør du for å løse dine oppgaver, være en god kollega og bidra positivt til din arbeidsgiver? Bli bevisst hvordan du selv bidrar, og hvordan du påvirker andre til å bidra til et godt medarbeiderskap på din arbeidsplass.

Sats på arbeidsgleden!

Lysten driver verket! Gode arbeidsplasser har stolte, engasjerte og glade medarbeidere. Skap en kultur hvor det er gøy å være god, hvor de ansatte har lyst til å lykkes og er stolt over jobben sin.

Bestill foredrag eller workshop

Er du nysgjerrig på hvordan du kan skape mer arbeidslyst og godt medarbeiderskap på din arbeidsplass? Sett fokus på temaet! Mitt bidrag kan være alt fra et 30 minutters foredrag til en workshop over flere dager. Jeg tilpasser tidsramme og innhold etter ditt behov.

Referanser

Renate formidler på en nær og behagelig måte, hun byr på seg selv og er jordnær. Hun fletter teori om medarbeiderskap / lederskap, egne erfaringer og eksempler fint sammen.
Gunhild Årnes Guttvik
UiT Norges arktiske universitet
Jeg opplevde at hun var tett på og «brant» for temaet. Vi kan varmt anbefale henne til andre!
Randi Danielsen
Norges arktiske studentsamskipnad
Renate fra Skauro rammet inn en hel dags workshop om medarbeiderskap, verdier og visjon for oss i dag. Det var veldig profesjonelt fra begynnelse til slutt. Hun deler av seg selv, er tydelig, seriøs og morsom.
Randi Laukli
Norwegian Centre for E-health Research